EPA meer van belang bij depressie dan DHA – bewijs uit meta-analyse placebogecontroleerde studies

0 comments

Posted on 6th november 2012 by admin in depressie

, , ,

Uit epidemiologische studies was al duidelijk dat een hogere inname van omega-3-vetzuren van waarde kan zijn bij depressies. De resultaten van placebogecontroleerde studies zijn gemengd en er was onduidelijkheid of EPA, DHA, of alletwee verantwoordelijk zijn voor de gevonden voordelen. Daarom werd onderzocht, via een zogenaamde meta-analyse, over alle placebo-gecontroleerde dubbelblinde studies wat het effect was van omega-3-suppletie op depressieve symptomen.

Er waren in totaal 241 studies, waarvan 28 voldeden aan de strengste criterea en deze werden gebruikt voor de meta-analyse. De gemiddelde depressie-afname van omega-3-vetzuren ten opzichte van placebo werd aangetoond. In deze studie bleek visolie met name voor ernstige depressies en manische depressies effectief. Bij studies waarbij enkel DHA gebruikt werd, werd geen significant effect aangetoond. In de 13 studies waarbij meer dan 50% EPA in de visolie zat werd wel effect aangetoond.

De conclusie van de auteur is dat deze meta-analyse bewijs levert dat EPA effectiever is dan DHA bij het behandelen van depressies. Uiteraard dienen er meer, en grotere, placebogecontroleerde studies uitgevoerd te worden om dat te bevestigen.

EPA but not DHA appears to be responsible for the efficacy of omega-3 long chain polyunsaturated fatty acid supplementation in depression: evidence from a meta-analysis of randomized controlled trials

Visolie bij psychologische stress en depressie bij middelbare vrouwen

0 comments

Posted on 5th november 2012 by admin in depressie |stress

, , ,

Eerdere studies hadden al gesuggereerd dat omega-3-vetzuren zinvol kunnen zijn voor het verminderen van depressie. In deze studie is specifiek gekeken naar het effect van EPA-suppletie, vergeleken met placebo, op de behandeling van stress en depressieve symptomen. De vrouwen in deze studie kregen ruim 1 gram EPA per dag en er werd gekeken op gecertificeerde checklisten hoe hun stemming en stress zich ontwikkelden.

De conclusie van de onderzoekers is dat de vrouwen met psychologische stress zonder een ernstige depressie na 8 weken, ten opzichte van placebo, verbeterden. Zowel op depressie- als stemmingsschaal. Bij een niet al te zware depressie is zelfs een lichte dosering visolie van toegevoegde waarde.

Ethyl-eicosapentaenoic acid for the treatment of psychological distress and depressive symptoms in middle-aged women: a double-blind, placebo-controlled, randomized clinical trial

Minder opvliegers dankzij EPA in visolie

0 comments

Posted on 5th november 2012 by admin in overgang

, ,

Bij een studie uit 2009 zijn omega-3-vetzuren in een placebo-gecontroleerde studie onderzocht op opvliegers en de kwaliteit van leven onder vrouwen van middelbare leeftijd. Een totaal van 120 vrouwen werden onderzocht ofwel met placebo ofwel met EPA, een van de onderdelen van visolie gedurende 8 weken. Gemiddeld hadden de vrouwen 2,8 keer per dag een ‘hot flash’ ofwel opvlieger. Na 8 weken was het aantal opvliegers per dag significant afgenomen in de visoliegroep ten opzichte van de placebogroep. Gemiddeld nam het aantal opvliegers per dag af met 1,58 in de visoliegroep ten opzichte van 0,50 in de placebogroep.

De conclusie van de onderzoekers is dat suppletie met omega-3-vetzuren, met name met EPA, de aanvalsfreqeuntie van opvliegers ten opzichte van placebo significant verminderde.

Effects of ethyl-eicosapentaenoic acid omega-3 fatty acid supplementation on hot flashes and quality of life among middle-aged women: a double-blind, placebo-controlled, randomized clinical trial.

Omega-3, vitamine B6, B11, B12 en het zenuwstelsel

0 comments

Posted on 14th februari 2012 by admin in zenuwstelsel

, , , , ,

Aandoeningen van het centrale zenuwstelsel in vergrijzende Westerse samenlevingen komen toenemend voor. Het betreft hier aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer, Parkinson, maar ook depressie en slaapstoornissen. De laatste jaren wordt steeds duidelijker dat leefstijl hier een invloed op heeft en onder andere beweging en stress-regulering, maar ook voeding kan een wezenlijke factor van belang zijn om bij deze aandoeningen een positieve rol te spelen.

Uit diverse onderzoeken wordt duidelijk dat met name Omega-3-vetzuren bij de ziekte van Alzheimer en Parkinson zowel een preventieve als mogelijk ook genezende of afname-van-klachten-veroorzakende rol kunnen spelen. Ook voor vitamine B6 zijn er aanwijzingen dat het van belang is bij de ziekte van Parkinson, net als trouwens koffie of thee drinken een gunstige invloed lijken te hebben. Vitamine B11 en B12 lijken een rol te spelen bij de ziekte van Alzheimer en Omega-3-vetzuren spelen bijvoorbeeld een rol bij slaapstoornissen, melatonine-huishouding en stemming-stoornissen zoals depressies.

Dit is slechts het topje van ijsberg en wereldwijd verschijnen er studies als paddestoelen uit de grond die het belang van goede voeding en een adequate voorziening van vitamines en mineralen op een gezond, intact zenuwstelsel duidelijk maken.

Omega-3 en het brein, een relatie die blijft verbazen

0 comments

Posted on 13th februari 2012 by admin in Uncategorized

,

Er is bij de meeste mensen bekend dat Omega-3 een relatie heeft met de gezondheid van hart en vaten. Wat minder bekend is, is dat Omega-3 ook een heel belangrijke functie vervult voor het brein. Zo is bijvoorbeeld sinds geruime tijd visolie-vetzuur opgenomen in babymelk om uitrijping van de oogzenuw goed te kunnen laten verlopen. Maar ook bij het volwassen brein en het oudere brein zien we dat Omega-3 diverse rollen vervult. Onderstaand komen enkele studies voorbij.

In het blad Clinical Interventions in Aging uit 2011 geven de onderzoekers een overzicht over de mogelijkheden om het brein met Alzheimer te kunnen rehabiliteren. Alzheimer is de meest voorkomende degeneratieve aandoening van het centrale zenuwstelsel. Het neemt toe met het toenemen van de jaren en vanaf het 65ste ziet men het vaker optreden. Uiteraard wordt er veel onderzoek naar Alzheimer gedaan, en er zijn diverse geneesmiddelen geregistreerd voor de behandeling van Alzheimer. Deze geneesmiddelen kunnen het degeneratieve proces wat vertragen en uitstellen, maar ze zijn in staat het te stoppen of om het proces om te keren. Dit zou kunnen omdat deze geneesmiddelen geen effect hebben op degenererende zenuwcellen, zelfs wanneer ze in staat zijn het brein in niet-degeneratieve conditie te versterken. De auteurs stellen voor om ook over andere gedachtelijnen te gaan.

Hierbij komen Omega-3-vetzuren uitgebreid onder de aandacht. Ze vervullen een beschermende rol bij beschadiging door zuurstofgebrek en ze zorgen voor toegenomen ontwikkeling van uitlopers van zenuwcellen. Het verlies van deze uitlopers is een van de kenmerken van Alzheimer. Met name in het gebied de Hippocampus, daar waar het geheugen voor een groot gedeelte zit. Het blijkt indien behandeld met Omega-3-vetzuren, met name DHA, gunstige zenuwuitloop te laten zien.

(more…)

Hoort u minder? Vergeet uw vis(olievetzuren) niet

0 comments

Posted on 30th juni 2011 by admin in Uncategorized

Leeftijdsgerelateerde afname van het gehoor is een veel voorkomend sociaal en gezondheidsprobleem bij de oudere bevolking. In een studie uit 2010, uitgevoerd door de universiteit van Wageningen, is onderzocht bij ruim 700 volwassenen tussen de 50 en 70 jaar of er een relatie is tussen de hoeveelheid omega-3-vetzuren in het bloed en gehoorverlies. Het bleek dat mensen met de hoogste omega-3-spiegel minder gehoorverlies opliepen in 3 jaar tijd dan deelnemers in het laagste kwart van de omega-3-spiegel.

Wageningse studie

Ook uit een Australische studie uit 2010 onder liefst 2956 deelnemers boven de 50 bleek deze relatie voorhanden. Voor mensen die 2 of meer visporties aten, vergeleken met minder dan 1 keer per week, was er 42% minder risico op het ontwikkelen van ouderdomsgehoorvermindering. Daarnaast was er bij een hogere visinname duidelijk minder achteruitgang van reeds bestaande gehoorproblemen. De conclusie van de Australische onderzoekers is dat dieetinterventie met omega-3-vetzuren een bijdrage zou kunnen leveren in de preventie of vertraging van de ontwikkeling van leeftijdsgerelateerd gehoorverlies.

Australische studie

Ook magnesium, vitamine A, C, en E blijken een belangrijke functie te vervullen voor het behouden van een goede gehoorfunctie

Magnesium en gehoor

TNO: Dieet reduceert risico hartziekte

0 comments

Posted on 1st april 2011 by admin in Uncategorized

, , , , , , , , , ,

rode wijn

resveratrol uit bijvoorbeeld rode wijn

In deze studie uit 2010, uitgevoerd door TNO in Zeist, is onderzoek verricht naar een ontstekingsremmende dieetmix in een poging om de verhoogde ontstekingsneiging die bij overgewicht en stofwisselingsbelasting een rol speelt te verlagen.

De hypothese was dat deze specifieke dieetcomponenten in staat zouden zijn om zowel de laaggradige ontsteking, als de metabole en de verbrandingsstress te verminderen. De producten die hiervoor gebruikt werden waren onder andere resveratrol (zoals aangetroffen in rode wijn), groene thee-extract, vitamine E en C, tomaat-extract (bevat lycopeen) en omega-3-vetzuren.

De studie werd uitgevoerd onder 36 gezonde mannen met overgewicht en een matig verhoogd C-reactief proteïne (CRP) dat als maat dient voor ontstekingsreacties. De studie was placebo-gecontroleerd en besloeg 5 weken.

vitamine E

vitamine E uit bijvoorbeeld hazelnoten

Meerdere ontstekings- en oxidant-markers werden in kaart gebracht in zowel plasma als urine waaronder 120 plasma-eiwitten en 274 plasma-stofwisselingsproducten. In deze elegante studie werd daardoor op een ingenieuze wijze gekeken naar de complexe invloed van deze voedingsmiddelenmix op een groot scala aan stoffen in het bloed.

 

De resultaten leverden op dat de plasma-adiponectine-concentratie, een stofje dat normaal bij overgewicht en het metabool syndroom in verlaagde concentratie aanwezig is, toegenomen was met 7%.

tomaat

lycopeen uit tomaat

Hoewel het CRP niet veranderd was, was er wel een veelheid aan subtiele veranderingen die door deze systeembiologische inventarisatie in kaart gebracht werden. Hierdoor bleek duidelijk dat er een verandering was van de ontstekingsactiviteit in vetweefsel: die werd verbeterd. Net als de endoteel-functie (functie van de binnenkant van de bloedvaten) die beter ging reageren, evenals een afname van oxidatieve stress en een betere verbranding van vetzuren in de lever.

 

De conclusie van de onderzoekers is dat zelfs in deze kortlopende studie een interventie met deze geselecteerde voedingsstoffen ontstekingsprocessen, oxidatieve processen, en de stofwisseling gunstig beïnvloed kunnen worden. Dit kon worden aangetoond door middel van een grootschalige gen-, proteïne- en stofwisselingsproducten-profiling in urine, plasma, en vetweefsel.

haring

omega-3-vetzuren uit bijvoorbeeld haring

Kortom, de synergie van deze voedingsstoffen levert een zeer interessante invalshoek om met relatief beperkte middelen een gunstige invloed op lange termijn op de gezondheid van hart en vaten te kunnen uitoefenen. Aangezien het hier voedingsstoffen betreft kent deze aanpak ook nog eens een zeer gunstig veiligheidsprofiel.

N.B.  Bij een onderzoek met deze voedingsmix bij muizen bleek bij langetermijngebruik de ontwikkeling van aderverkalking met meer dan 90 procent te verminderen.

Persbericht TNO

Studie zelf

Minder droge ogen bij vrouwen door voldoende omega-3-vetzuren

0 comments

Posted on 16th maart 2011 by admin in Uncategorized

,

Droge ogen is een vaakvoorkomende aandoening, maar wat nu precies de risico- of beschermende factoren zijn is nog niet heel goed in kaart gebracht.

Deze studie uit 2005 heeft 40.000 vrouwelijke gezondheidsprofessionals onderzocht. Het bleek dat de vrouwen die een hoog aandeel omega-3-vetzuren (vis) via de voeding binnenkregen in verhouding tot omega-6-vetzuren (linolzuur) hadden duidelijk een beter vooruitzicht om geen problemen met droge ogen te krijgen.

De onderzoekers concluderen dat een hogere inname van omega-3-vetzuren geassocieerd is met afnemend optreden het droge ogen syndroom bij vrouwen. Deze bevindingen komen overeen met eerdere klinische observaties: patiënten met het droge ogen syndroom (DES) hebben een toename van ontstekingsbevorderende stoffen in hun traanvocht. Onderzoek heeft aangetoond dat inname van omega-3-vetzuren het overall niveau van ontstekingsbevorderende stoffen in het lichaam remt.

(more…)

Visolie voorkomt gewichtsverlies tijdens chemotherapie

0 comments

Posted on 2nd maart 2011 by admin in Uncategorized

,

Visolie kan mogelijk ingezet worden om gewichtsverlies te voorkomen bij mensen met kanker tijdens hun chemotherapie.

Gewichtsverlies is niet ongebruikelijk tijdens chemotherapie, zowel omdat de eetlust er onder lijdt als de invloed van tumoren op spiermassa. “Hierdoor kunnen patiënten soms te zwak zijn voor een vervolgbehandeling als bestraling” aldus Rachel Murphy van de Universiteit van Alberta.

Tijdens een studie met 16 longkanker-patiënten die dagelijks 2,2 gram visolie kregen, bleek dat zij op gewicht bleven tijdens de chemotherapie terwijl een controlegroep gemiddeld 2,3 kilo gewicht verloor in dezelfde periode. Mogelijk dat visolie hierbij helpt door de ontstekingsrespons te verminderen.

(more…)